Blog

ZUS ulga na START

Opublikowano: 19 maja 2018 Autor: ad_ibra

Kompleksowo o „Ulga na start”.   Od 30 kwietnia 2018 roku w Polsce obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw dotyczących biznesu i przedsiębiorczości – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650). Jedna z ustaw uprawnia do tzw. „ulgi na start”, czyli skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie …

Ewidencja czasu pracy Kadry Zarządzającej

Opublikowano: 08 lutego 2018 Autor: ad_ibra

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, jednakże w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy. Przede wszystkim …

AMORTYZACJA NA ROK 2018

Opublikowano: 10 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Limit 10 000 zł jest od 2018 r. wartością niskocennych środków trwałych. Limit 10 000 zł obecnie dotyczy tzw. niskocennych środków trwałych – nie ma obowiązku amortyzacji tych środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 00 zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. …

Kalkulator wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło

Opublikowano: 09 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Poniżej przedstawiamy linki do poszczególnych kalkulatorów, które pozwalają na dokonanie kalkulacji wynagrodzenie. Kalkulator – Umowa o pracę Kalkulator – Umowa zlecenie Kalkulator – Umowa o dzieło Kalkulator – porównywarka wynagrodzeń   Przykładowa kalkulacja umowy zlecenie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: Kalkulacja dla 210 brutto z chorobowym: WAŻNE! Różnica między całkowitym kosztem pracodawcy a kwotą do wypłaty …

Wybór formy opodatkowania na rok 2018

Opublikowano: 09 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Poniżej przedstawiamy link do kalkulatora formy opodatkowania na rok 2018. Link do kalkulatora form opodatkowania. Limity Form opodatkowania 2018:   1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2018   Limit* Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1’078’425 zł 250’000 euro** 1’078’425 zł   2) Zasady …

Właściwość urzędu skarbowego

Opublikowano: 10 września 2017 Autor: ad_ibra

Właściwość urzędu skarbowego oznacza, do którego urzędu podatnik powinien odprowadzić podatek lub/i deklarację. VAT – osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności. –  osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy   PIT-5 lub PIT-5L, …

ZUS – mały to tylko 24 miesiące – a później niestety duży

Opublikowano: 20 sierpnia 2017 Autor: ad_ibra

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności jest możliwość płacenia zmniejszonych składek ZUS ( tzw. mały ZUS). Dodajmy, że składki ZUS są waloryzowane co roku, a więc ich wartość zmienia się (wzrasta) z roku na rok. Przez pierwsze 24 miesiące wybierając …