Blog

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ 15 TYS. ZŁOTYCH

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Nowy Limit płatności gotówką 15.000 zł.   Od 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku …

KILOMETRÓWKA

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Obowiązek prowadzenia kilometrówki przez przedsiębiorcę Przedsiębiorstwo chcąc zaliczyć do kosztów firmowych wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, należy prowadzić kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu w celu ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu. Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków niż ta wyznaczona limitem (suma przejechanych km x …

SPIS Z NATURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Opublikowano: 04 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Spis z natury jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji w księdze przychodów i rozchodów. Spis z natury ma wpływ na rozliczenie roczne PIT. Spis z natury ma …

WARTOŚĆ PODATKU VAT NA FAKTURZE

Opublikowano: 31 grudnia 2016 Autor: ad_ibra

Każdy z nas Przedsiębiorców spotkał się z sytuacją, gdzie na fakturze VAT suma kwot podatku od towarów i usług pojedynczych transakcji, nie zgadzała się z podaną wartością podatku w podsumowaniu na fakturze. Często taki przypadek wzbudza poczucie nieprawidłowo wystawionej faktury, bądź błędu systemu. A czy faktycznie mamy do czynienia z błędem?

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Opublikowano: 31 grudnia 2016 Autor: ad_ibra

W 2017 roku ma obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia 2000 zł brutto.

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT

Opublikowano: 16 sierpnia 2016 Autor: ad_ibra

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, warto wspomnieć o informacji, która może być bardzo istotna zarówno dla nauczycieli, jak i przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem stołówek szkolnych. Podatek VAT od posiłków serwowanych w szkolnych stołówkach nie jest obowiązuj…