Blog

Sprzedaż samochodu wpisanego do EŚT

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Najczęściej sprzedawanym środkiem trwałym jest samochód. Jednakże oczywiście poniższy artykuł ma również zastosowanie do sprzedaży także innych środków np. elektronicznych czy biurowych.   Problem, jaki pojawia się przy sprzedaży środków trwałych, to kwestia odpisów amortyzacyjnych.   Czy to dobrze, że samochód nie jest w pełni zamortyzowany, czy lepiej aby był ku końcowi amortyzacji? Co zrobić …

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ 15 TYS. ZŁOTYCH

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Nowy Limit płatności gotówką 15.000 zł.   Od 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku …

KILOMETRÓWKA

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Obowiązek prowadzenia kilometrówki przez przedsiębiorcę Przedsiębiorstwo chcąc zaliczyć do kosztów firmowych wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, należy prowadzić kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu w celu ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu. Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków niż ta wyznaczona limitem (suma przejechanych km x …

SPIS Z NATURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Opublikowano: 04 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Spis z natury jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji w księdze przychodów i rozchodów. Spis z natury ma wpływ na rozliczenie roczne PIT. Spis z natury ma …

WARTOŚĆ PODATKU VAT NA FAKTURZE

Opublikowano: 31 grudnia 2016 Autor: ad_ibra

Każdy z nas Przedsiębiorców spotkał się z sytuacją, gdzie na fakturze VAT suma kwot podatku od towarów i usług pojedynczych transakcji, nie zgadzała się z podaną wartością podatku w podsumowaniu na fakturze. Często taki przypadek wzbudza poczucie nieprawidłowo wystawionej faktury, bądź błędu systemu. A czy faktycznie mamy do czynienia z błędem?

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Opublikowano: 31 grudnia 2016 Autor: ad_ibra

W 2017 roku ma obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia 2000 zł brutto.

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT

Opublikowano: 16 sierpnia 2016 Autor: ad_ibra

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, warto wspomnieć o informacji, która może być bardzo istotna zarówno dla nauczycieli, jak i przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem stołówek szkolnych. Podatek VAT od posiłków serwowanych w szkolnych stołówkach nie jest obowiązuj…