News

ZUS ulga na START

Opublikowano: 19 maja 2018 Autor: ad_ibra

Kompleksowo o „Ulga na start”.   Od 30 kwietnia 2018 roku w Polsce obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw dotyczących biznesu i przedsiębiorczości – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650). Jedna z ustaw uprawnia do tzw. „ulgi na start”, czyli skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie …

AMORTYZACJA NA ROK 2018

Opublikowano: 10 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Limit 10 000 zł jest od 2018 r. wartością niskocennych środków trwałych. Limit 10 000 zł obecnie dotyczy tzw. niskocennych środków trwałych – nie ma obowiązku amortyzacji tych środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 00 zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. …

ZUS – mały to tylko 24 miesiące – a później niestety duży

Opublikowano: 20 sierpnia 2017 Autor: ad_ibra

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności jest możliwość płacenia zmniejszonych składek ZUS ( tzw. mały ZUS). Dodajmy, że składki ZUS są waloryzowane co roku, a więc ich wartość zmienia się (wzrasta) z roku na rok. Przez pierwsze 24 miesiące wybierając …

Jak sprawdzić dane w CEIDG, bazie REGON, VAT i VAT-UE

Opublikowano: 05 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Często Przedsiębiorcy mają potrzebę sprawdzenia swojego kontrahenta na etapie weryfikacji i podejmowania decyzji o współpracy. Istotne jest, aby upewnić się: 1) czy firma istnieje – wpis w CEIDG (firmy jednoosobowe i spółki cywilne), KRS spółki z o.o. + spółki prawa handlowego + stowarzyszenia i fundacje, ewentualnie mniej popularny wpis w bazie REGON dotyczy wszystkich podmiotów …

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy

Opublikowano: 12 marca 2017 Autor: ad_ibra

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania tej  sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów, po którego przekroczeniu podatnicy zobligowani są do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej – limit ten to 20 tys. zł …

KILOMETRÓWKA

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Obowiązek prowadzenia kilometrówki przez przedsiębiorcę Przedsiębiorstwo chcąc zaliczyć do kosztów firmowych wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, należy prowadzić kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu w celu ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu. Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków niż ta wyznaczona limitem (suma przejechanych km x …

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT

Opublikowano: 16 sierpnia 2016 Autor: ad_ibra

Posiłki dla uczniów i nauczycieli bez VAT W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, warto wspomnieć o informacji, która może być bardzo istotna zarówno dla nauczycieli, jak i przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem stołówek szkolnych. Podatek VAT od posiłków serwowanych w szkolnych stołówkach nie jest obowiązuj…