Miesiąc: Marzec 2017

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy

Opublikowano: 12 marca 2017 Autor: ad_ibra

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania tej  sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów, po którego przekroczeniu podatnicy zobligowani są do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej – limit ten to 20 tys. zł …