Miesiąc: Kwiecień 2017

Jak sprawdzić dane w CEIDG, bazie REGON, VAT i VAT-UE

Opublikowano: 05 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Często Przedsiębiorcy mają potrzebę sprawdzenia swojego kontrahenta na etapie weryfikacji i podejmowania decyzji o współpracy. Istotne jest, aby upewnić się: 1) czy firma istnieje – wpis w CEIDG (firmy jednoosobowe i spółki cywilne), KRS spółki z o.o. + spółki prawa handlowego + stowarzyszenia i fundacje, ewentualnie mniej popularny wpis w bazie REGON dotyczy wszystkich podmiotów …

ZUS w podatkach, bo ZUS ma wpływ na Twój podatek

Opublikowano: 02 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych i jednoosobowych spółek z o.o. mają obowiązek opłacania składek ZUS na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i Fundusz Pracy. W zależności od formy opodatkowania danej działalności składki te są w różny sposób rozliczane podatkowo. Zaznaczyć należy także, że rozliczone w ramach działalności mogą być tylko składki faktycznie opłacone.   …