Miesiąc: Wrzesień 2017

Właściwość urzędu skarbowego

Opublikowano: 10 września 2017 Autor: ad_ibra

Właściwość urzędu skarbowego oznacza, do którego urzędu podatnik powinien odprowadzić podatek lub/i deklarację. VAT – osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności. –  osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy   PIT-5 lub PIT-5L, …