Miesiąc: Wrzesień 2018

URLOP NIE?PEŁNOETATOWCA

Opublikowano: 23 września 2018 Autor: ad_ibra

Wymiar urlopu pracownika, którego zatrudniamy w niepełnym wymiarze czasu pracy wyliczamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, kierując się przy tym jego stażem pracy oraz okresami zakończonej nauki: 20 dni – staż pracy krótszy niż 10 lat, 26 dni – staż pracy dłuższy niż 10 lat. Najlepiej sytuację wykorzystania urlopu przez niepełnoetatowca zobrazuje przykład osoby …