Miesiąc: Grudzień 2018

Nota korygująca, a faktura korygująca – czym się różnią?

Opublikowano: 02 grudnia 2018 Autor: ad_ibra

Faktura korygująca powinna zawierać wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA” Fakturę korygującą wystawia podatnik, który wystawił fakturę pierwotną, i gdy po wystawieniu faktury: 1.udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, 2.udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, 3.dokonano …