AMORTYZACJA NA ROK 2018

Limit 10 000 zł jest od 2018 r. wartością niskocennych środków trwałych.

Limit 10 000 zł obecnie dotyczy tzw. niskocennych środków trwałych – nie ma obowiązku amortyzacji tych środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 00 zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT).

 

Pozostaje jeszcze zaś roczny limit 50 000 euro – dla jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT). Od 1 stycznia 2018r. wprowadzono również nowy roczny limit 100 000 zł – jako limit jednorazowej amortyzacji poza pomocą de minimis fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT (art. 22k ust. 14 ustawy o PIT).

 

Kwoty te są takie same na gruncie ustawy o CIT.