Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla Nas jednym z najważniejszych priorytetów, mamy świadomość jaka spoczywa
na Nas odpowiedzialność i w związku z tym wprowadziliśmy na portalu i-BRA, na którym znajduje się Aplikacja następujący system ochrony.

 

System ochrony tworzą trzy podstawowe zabezpieczenia:

  1. Szyfrowanie danych transmisja danych pomiędzy serwerem a sprzętem komputerowym użytkownika jest zabezpieczona certyfikatem ssl oraz łączt się za pomoca serwera protokołem ftp TLS/SSL
  2. Hasło i login
    1. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków (liter i/lub cyfr oraz znaków specjalnych), stosowany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
    2. Login – stworzone przez Użytkownika, jego indywidualne oznaczenie składające się z liter i/lub cyfr, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji.
  3. Kopia zapasowa –  codziennie dwukrotnie wykonywana jest automatyczna kopia danych, która umożliwia
    backup sporządzonych i zapisanych w systemie dokumentów.