Blog

Wybór formy opodatkowania na rok 2018

Opublikowano: 09 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Poniżej przedstawiamy link do kalkulatora formy opodatkowania na rok 2018. Link do kalkulatora form opodatkowania. Limity Form opodatkowania 2018:   1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2018   Limit* Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1’078’425 zł 250’000 euro** 1’078’425 zł   2) Zasady …

Właściwość urzędu skarbowego

Opublikowano: 10 września 2017 Autor: ad_ibra

Właściwość urzędu skarbowego oznacza, do którego urzędu podatnik powinien odprowadzić podatek lub/i deklarację. VAT – osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności. –  osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy   PIT-5 lub PIT-5L, …

ZUS – mały to tylko 24 miesiące – a później niestety duży

Opublikowano: 20 sierpnia 2017 Autor: ad_ibra

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności jest możliwość płacenia zmniejszonych składek ZUS ( tzw. mały ZUS). Dodajmy, że składki ZUS są waloryzowane co roku, a więc ich wartość zmienia się (wzrasta) z roku na rok. Przez pierwsze 24 miesiące wybierając …

Jak sprawdzić dane w CEIDG, bazie REGON, VAT i VAT-UE

Opublikowano: 05 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Często Przedsiębiorcy mają potrzebę sprawdzenia swojego kontrahenta na etapie weryfikacji i podejmowania decyzji o współpracy. Istotne jest, aby upewnić się: 1) czy firma istnieje – wpis w CEIDG (firmy jednoosobowe i spółki cywilne), KRS spółki z o.o. + spółki prawa handlowego + stowarzyszenia i fundacje, ewentualnie mniej popularny wpis w bazie REGON dotyczy wszystkich podmiotów …

ZUS w podatkach, bo ZUS ma wpływ na Twój podatek

Opublikowano: 02 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych i jednoosobowych spółek z o.o. mają obowiązek opłacania składek ZUS na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i Fundusz Pracy. W zależności od formy opodatkowania danej działalności składki te są w różny sposób rozliczane podatkowo. Zaznaczyć należy także, że rozliczone w ramach działalności mogą być tylko składki faktycznie opłacone.   …

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy

Opublikowano: 12 marca 2017 Autor: ad_ibra

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania tej  sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów, po którego przekroczeniu podatnicy zobligowani są do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej – limit ten to 20 tys. zł …

Czynny żal

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Każdy przedsiębiorca jest świadomy tego, jak praco- i czasochłonne jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czasem natłok obowiązków sprawia, że nawet najbardziej zorganizowanym osobom zdarza się zapomnieć o niezwykle istotnych kwestiach. Jedną z takich sytuacji jest niedopełnienie obowiązku wobec urzędu skarbowego. Świadomość tego, że naraziliśmy się fiskusowi, zazwyczaj napawa lękiem – strachem przed pociągnięciem do odpowiedzialności …