Blog

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych, podatków oraz innych należności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Nasze polskie przepisy nie są w tym aspekcie zbyt elastyczne, stąd konieczność rozliczania tych zobowiązań w stałych kwotach bez względu na wysokość zysków firmy. Istnieje jednak cała masa działalności, których przychód oparty jest …

Prawidłowa wartość VAT na fakturze

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Każdy z nas – Przedsiębiorców spotkał się z sytuacją, w której na fakturze VAT  suma kwot podatku od towarów i usług pojedynczych transakcji nie zgadzała się z podaną łączną wartością podatku w podsumowaniu końcowym. Często taki przypadek wzbudza poczucie nieprawidłowo wystawionej faktury, bądź błędu systemu. Ale czy faktycznie mamy do czynienia z błędem? Zagadnienie prawidłowego …

Sprzedaż samochodu wpisanego do EŚT

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Najczęściej sprzedawanym środkiem trwałym jest samochód. Jednakże oczywiście poniższy artykuł ma również zastosowanie do sprzedaży także innych środków np. elektronicznych czy biurowych.   Problem, jaki pojawia się przy sprzedaży środków trwałych, to kwestia odpisów amortyzacyjnych.   Czy to dobrze, że samochód nie jest w pełni zamortyzowany, czy lepiej aby był ku końcowi amortyzacji? Co zrobić …

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ 15 TYS. ZŁOTYCH

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Nowy Limit płatności gotówką 15.000 zł.   Od 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku …

SPIS Z NATURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Opublikowano: 04 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Spis z natury jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji w księdze przychodów i rozchodów. Spis z natury ma wpływ na rozliczenie roczne PIT. Spis z natury ma …

WARTOŚĆ PODATKU VAT NA FAKTURZE

Opublikowano: 31 grudnia 2016 Autor: ad_ibra

Każdy z nas Przedsiębiorców spotkał się z sytuacją, gdzie na fakturze VAT suma kwot podatku od towarów i usług pojedynczych transakcji, nie zgadzała się z podaną wartością podatku w podsumowaniu na fakturze. Często taki przypadek wzbudza poczucie nieprawidłowo wystawionej faktury, bądź błędu systemu. A czy faktycznie mamy do czynienia z błędem?