Kadry

URLOP NIE?PEŁNOETATOWCA

Opublikowano: 23 września 2018 Autor: ad_ibra

Wymiar urlopu pracownika, którego zatrudniamy w niepełnym wymiarze czasu pracy wyliczamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, kierując się przy tym jego stażem pracy oraz okresami zakończonej nauki: 20 dni – staż pracy krótszy niż 10 lat, 26 dni – staż pracy dłuższy niż 10 lat. Najlepiej sytuację wykorzystania urlopu przez niepełnoetatowca zobrazuje przykład osoby …

Ewidencja czasu pracy Kadry Zarządzającej

Opublikowano: 08 lutego 2018 Autor: ad_ibra

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, jednakże w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy. Przede wszystkim …

Kalkulator wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło

Opublikowano: 09 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Poniżej przedstawiamy linki do poszczególnych kalkulatorów, które pozwalają na dokonanie kalkulacji wynagrodzenie. Kalkulator – Umowa o pracę Kalkulator – Umowa zlecenie Kalkulator – Umowa o dzieło Kalkulator – porównywarka wynagrodzeń   Przykładowa kalkulacja umowy zlecenie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: Kalkulacja dla 210 brutto z chorobowym: WAŻNE! Różnica między całkowitym kosztem pracodawcy a kwotą do wypłaty …

Czynny żal

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Każdy przedsiębiorca jest świadomy tego, jak praco- i czasochłonne jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czasem natłok obowiązków sprawia, że nawet najbardziej zorganizowanym osobom zdarza się zapomnieć o niezwykle istotnych kwestiach. Jedną z takich sytuacji jest niedopełnienie obowiązku wobec urzędu skarbowego. Świadomość tego, że naraziliśmy się fiskusowi, zazwyczaj napawa lękiem – strachem przed pociągnięciem do odpowiedzialności …

Prawidłowa wartość VAT na fakturze

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Każdy z nas – Przedsiębiorców spotkał się z sytuacją, w której na fakturze VAT  suma kwot podatku od towarów i usług pojedynczych transakcji nie zgadzała się z podaną łączną wartością podatku w podsumowaniu końcowym. Często taki przypadek wzbudza poczucie nieprawidłowo wystawionej faktury, bądź błędu systemu. Ale czy faktycznie mamy do czynienia z błędem? Zagadnienie prawidłowego …

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Opublikowano: 30 listopada 2018 Autor: ad_ibra

W 2017 roku ma obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia 2000 zł brutto.