Podatki

Wybór formy opodatkowania na rok 2018

Opublikowano: 09 stycznia 2018 Autor: ad_ibra

Poniżej przedstawiamy link do kalkulatora formy opodatkowania na rok 2018. Link do kalkulatora form opodatkowania. Limity Form opodatkowania 2018:   1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2018   Limit* Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1’078’425 zł 250’000 euro** 1’078’425 zł   2) Zasady …

Właściwość urzędu skarbowego

Opublikowano: 10 września 2017 Autor: ad_ibra

Właściwość urzędu skarbowego oznacza, do którego urzędu podatnik powinien odprowadzić podatek lub/i deklarację. VAT – osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności. –  osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy   PIT-5 lub PIT-5L, …

ZUS w podatkach, bo ZUS ma wpływ na Twój podatek

Opublikowano: 02 kwietnia 2017 Autor: ad_ibra

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych i jednoosobowych spółek z o.o. mają obowiązek opłacania składek ZUS na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i Fundusz Pracy. W zależności od formy opodatkowania danej działalności składki te są w różny sposób rozliczane podatkowo. Zaznaczyć należy także, że rozliczone w ramach działalności mogą być tylko składki faktycznie opłacone.   …

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych, podatków oraz innych należności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Nasze polskie przepisy nie są w tym aspekcie zbyt elastyczne, stąd konieczność rozliczania tych zobowiązań w stałych kwotach bez względu na wysokość zysków firmy. Istnieje jednak cała masa działalności, których przychód oparty jest …

Sprzedaż samochodu wpisanego do EŚT

Opublikowano: 20 lutego 2017 Autor: ad_ibra

Najczęściej sprzedawanym środkiem trwałym jest samochód. Jednakże oczywiście poniższy artykuł ma również zastosowanie do sprzedaży także innych środków np. elektronicznych czy biurowych.   Problem, jaki pojawia się przy sprzedaży środków trwałych, to kwestia odpisów amortyzacyjnych.   Czy to dobrze, że samochód nie jest w pełni zamortyzowany, czy lepiej aby był ku końcowi amortyzacji? Co zrobić …

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ 15 TYS. ZŁOTYCH

Opublikowano: 07 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Nowy Limit płatności gotówką 15.000 zł.   Od 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku …

SPIS Z NATURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Opublikowano: 04 stycznia 2017 Autor: ad_ibra

Spis z natury jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji w księdze przychodów i rozchodów. Spis z natury ma wpływ na rozliczenie roczne PIT. Spis z natury ma …