Kadry i płace

Abonament Cena (za osobę)
Pełna obsługa kadrowo-płacowa za zleceniodawcę, KSH 176  80,00 zł
 Pełna obsługa kadrowo-płacowa za pracownika – umowa o pracę  100,00 zł

* Powyżej 15 pracowników ceny zostaną ustalone indywidualnie

 

 

Czynność Pełna obsługa
Sporządzanie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)  w ramach abonamentu
 Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)  w ramach abonamentu
 Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym  w ramach abonamentu
 Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń  w ramach abonamentu
 Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy  w ramach abonamentu
 Prowadzenie teczki osobistej pracownika  w ramach abonamentu
 Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS  w ramach abonamentu
 Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń  w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych  w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców  w ramach abonamentu
Wysyłka dokumentacji kurierem do urzędów ZUS lub US 21,00 zł
Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę 100,00 zł