Księgowość

Cennik oferowanych usług w zakresie księgowości

Książka przychodów i rozchodów
START
123 zł/mc
Do 5 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sprawozdawczość miesięczna lub kwartalna
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
MINI MINI
159 zł/mc
Do 15 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Odbiór dokumentów kurierem
MINI MAXI
239 zł/mc
Do 30 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Odbiór dokumentów kurierem
STANDARD
309 zł/mc
Do 50 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Odbiór dokumentów kurierem
MAXI MINI
379 zł/mc
Do 80 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Odbiór dokumentów kurierem
MAXI MAXI
449 zł/mc
Do 120 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Odbiór dokumentów kurierem

* Przedstawione ceny są wartościami BRUTTO
** Powyżej 120 dokumentów – ceny ustalanę są indywidualnie

Pełna Księgowość wg. Ustawy o Rachunkowości wg. MSR/MSSF = 200% ceny
START
492 zł/mc
Do 10 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sprawozdawczość miesięczna lub kwartalna
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Założenie spółki + 300 zł
MINI MINI
615 zł/mc
Do 25 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Założenie spółki + 300zł
Odbiór dokumentów kurierem
MINI MAXI
984 zł/mc
Do 50 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Założenie spółki + 200zł
Odbiór dokumentów kurierem
STANDARD
1 230 zł/mc
Do 75 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Założenie spółki
Odbiór dokumentów kurierem
MAXI MINI
1 722 zł/mc
Do 130 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Założenie spółki
Odbiór dokumentów kurierem
MAXI MAXI
2 460 zł/mc
Do 199 dokumentów
Wsparcie księgowych od pon. do pt.
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Doradztwo w optymalizacji kosztów
Pomoc w przeniesieniu z innego biura
Reprezentowanie przed US i ZUS
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Założenie spółki
Odbiór dokumentów kurierem

* Przedstawione ceny są wartościami BRUTTO
** Powyżej 200 dokumentów – ceny ustalanę są indywidualnie
*** Koszt założenie spółki z o.o. jest jednorazowy