Nota korygująca, a faktura korygująca – czym się różnią?

Faktura korygująca powinna zawierać wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”

Fakturę korygującą wystawia podatnik, który wystawił fakturę pierwotną, i gdy po wystawieniu faktury:

1.udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

 

Z kolei notę korygująca wystawia natomiast kupujący, który zorientował się, że na fakturze są błędy mniejszej wagi.

Z możliwości dokonania korekty faktury poprzez wystawienie noty korygującej zostały wyłączone w szczególności
kwoty i stawki VAT, wartości sprzedaży brutto/netto. Nota nie możemy wiec korygować pozycji które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT.

Notą możemy korygować m.in. pomyłki w sposobie określenia nabywcy np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym.
Wskazuje to, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika.
W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą. Nie może natomiast korygować całej nazwy podatnika.