Jak sprawdzić dane w CEIDG, bazie REGON, VAT i VAT-UE

Często Przedsiębiorcy mają potrzebę sprawdzenia swojego kontrahenta na etapie weryfikacji i podejmowania decyzji o współpracy. Istotne jest, aby upewnić się:

1) czy firma istnieje – wpis w CEIDG (firmy jednoosobowe i spółki cywilne), KRS spółki z o.o. + spółki prawa handlowego + stowarzyszenia i fundacje, ewentualnie mniej popularny wpis w bazie REGON dotyczy wszystkich podmiotów

2) czy kontrahent jest vatowcem – wpis do ewidencji VAT (możliwość wystawiania faktur z VAT)

3) czy firma jest podatnikiem VAT UE – kwestia współpracy z zagranicznym podmiotem

 

Aby prze-szpiegować naszego potencjalnego kontrahenta lub zweryfikować własne dane mamy do wykorzystania następujące rejestry:

1a) CEIDG link

1b) KRS link

1c) Baza Regon link

2) Baza rejestru VAT link bezpośrednio na stronie MF link do strony

3) Baza VIES rejestracji VAT-UE link