URLOP NIE?PEŁNOETATOWCA

Wymiar urlopu pracownika, którego zatrudniamy w niepełnym wymiarze czasu pracy wyliczamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, kierując się przy tym jego stażem pracy oraz okresami zakończonej nauki:

  • 20 dni – staż pracy krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Najlepiej sytuację wykorzystania urlopu przez niepełnoetatowca zobrazuje przykład osoby zatrudnionej na 1/2 etatu.

Pamiętajmy, że zawsze 1 dzień urlopu to 8 godzin, a nie 1 dzień roboczy.

Pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu, czyli pracuje 4 godziny dziennie w 5 dniowym tygodniu pracy.
Z podstawowego wymiaru przysługuje mu 26 dni urlopu. Czyli po przeliczeniu na 1/2 etatu, pracownikowi należy się 13 dni wolnego.

W przeliczeniu na godziny jest to 104 godzin w ciągu roku (1/2 etatu x 26 dni urlopu = 13 dni x 8 godzin = 104).

Pracownik składając wniosek o „10 dni urlopu wypoczynkowego” – wnioskuje o wolne 10 dni.
Niemniej dni urlopu niepełnoetatowca zawsze zostają rozliczone według metody godzinowej:

– 10 dni roboczych x 4h (dobowy wymiar czasu pracy) = 40 godzin
– urlop jaki pozostał do wykorzystania wynosi: 104 godziny – 40 godzin obecnie realizowanego urlopu = 64 godziny pozostałego urlopu.

Wniosek o 10 dni wypoczynkowego to w zasadzie wniosek tylko o 5 dni urlopu (40godzin/8h) według kodeksu pracy.
Z powyższego wynika, że pracdawca może mieć wrażenie iż osoba zatrudniona na niepełny etat ma więcej dni urlopu
a niżeli pełnoetatowiec.