Księgowość oraz kadry i płace

Świadczone przez nas usługi wymagają nie tylko dużego doświadczenia i profesjonalizmu. Bardzo istotne jest indywidualne podejście do każdego Klienta - niezależnie czy jest nim duża korporacja czy niewielki zakład produkcyjny. Dlatego prowadzona przez Biuro Rachunkowe i-BRA księgowość jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą razem z nami ukształtować długofalową współpracę, opartą na wzajemnym zaufaniu oraz spełnianiu celów biznesowych.

Zajmujemy się nie tylko samą księgowością, ale działaniami w zakresie kadr i płac - sporządzamy umowy, prowadzimy kartoteki, przygotowujemy zaświadczenia oraz zeznania roczne i wiele więcej. Sprawiamy, że mogą się Państwo skupić na prowadzeniu działalności gospodarczej, podczas gdy to my zadbamy o poprawne prowadzenie i wypełnianie dokumentów finansowych.

Poniżej zamieściliśmy zakres świadczonych przez nas usług, opisując również w jaki sposób działamy, aby spełnić wszystkie Państwa potrzeby oraz oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Jak to działa?

Każdy klient otrzymuje
... dostęp do indywidualnego konta na portalu Biura Rachunkowego i-BRA

Za pośrednictwem
...portalu Biura Rachunkowego i-BRA wystawiają Państwo faktury, a system monitoruje płatności i wysyła monity do kontrahentów.

Gromadzą Państwo
...wszystkie faktury kosztowe.

Co miesiąc przyjeżdża
... do Państwa kurier i odbiera dokumenty, bądź dokumenty odbiera właściciel lub pracownik Biura Rachunkowego i-BRA.  

Księgowi Biura Rachunkowego
...i-BRA wyliczają kwoty podatku dochodowego, VAT oraz składki ZUS. Wszelkie informację otrzymują Państwo
w ramach aplikacji po zalogowaniu na własne konto oraz na maila.

Księgowi Biura Rachunkowego
...i-BRA wysyłają e-deklaracje oraz reprezentują przed organami podatkowymi i ZUS-em.

Biuro Rachunkowe
...i-BRA na bieżąco monitoruje Państwa działalność w celu dostarczenia rzetelnych informacji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.

Zakres usług

W zakresie usług księgowych świadczonych przez i-BRA Biuro Rachunkowe Szczecin znajdują się:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • Prowadzenie Podatkowej Karty
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Rozliczania kosztów
 • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
 • Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS

W zakresie świadczonych usług kadrowo – płacowych przez i-BRA Biuro Rachunkowe Szczecin znajdują się:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennej karty przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • sporządzanie zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.