Rejestracja Spółki z o.o.

1. Załóż Profil Zaufany

W pierwszej kolejności należy założyć Profil Zaufany e-PUAP. Co to jest Profil Zaufany? To bezpłatne narzędzie podobne do podpisu elektronicznego. Dzięki niemu możesz załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany jest niezbędny do rejestracji spółki z o.o. przez Internet.

2. Załóż Konto e-mail dla Udziałowców Spółki

Każdy z udziałowców Spółki musi mieć konto e-mail, którym będzie się posługiwał w e-KRS, najlepiej mieć czyste konto tylko do kontaktu z e-KRS. Preferuje się, aby nie było to konto Gmail, gdyż przy udostępnieniu danych do logowania np. dla Biura Rachunkowego utrudniona jest weryfikacja.

3. Rejestracja w systemie eKRS

Gdy już posiadamy Profil Zaufany, czas abyś założyć konto w systemie e-KRS. Wykorzystane do rejestracji będzie konto e-mail założone w punkcie 2.
Konto w systemie e-KRS umożliwia nie tylko złożenie wniosku o wpis spółki do KRSu, ale także np. za pośrednictwem należy składać sprawozdanie finansowe

4. Przygotowanie dokumentów, umowy spółki i wniosku

Biuro Rachunkowe przygotowuje niezbędne dokumenty, sporządzą wspólnie z Państwem umowę spółki oraz wniosek do KRS. Wszystkie dokumenty, każdy z osobna należy podpisać profilem zaufany (ok, 8 podpisów na jedną osobę). Podpisane dokumenty dodaje się do wniosku, wniosek również należy podpisać. Niektóre z dokumentów wymagają również fizycznego podpisania i wskanowania w system e-KRS.

5. Opłać i wyślij wniosek

Opłaty za rejestrację spółki z o.o. przez Internet są niższe niż w rejestracji tradycyjnej i wynoszą łącznie 350,19 zł (250 zł wpis i 100 zł ogłoszenie w MSiG, 0,19 zł prowizja za e-opłatę ). Opłacony wiosek trafia do sądu. Rejestracja spółki trwa 1-2 dni.