Generator wniosków urlopowych

Wniosek urlopowy

Mejscowość
Data
Imię i nazwisko
Stanowisko / Dział
Rodzaj wniosku
Planowany urlop
do
Urlop za rok
Zastępstwo
Komentarz
Pieczątka
Dane firmy