Założenie działalności

1. DARMOWA REJESTRACJA FIRMY - ZŁOŻENIE WNIOSKU CEIDG

 

Pierwszym etapem zakładania działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie:

a)  Płatnika składek do ZUS/KRUS

b)  GUS, który nadaje przedsiębiorcy numer REGON

c)  Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizujące do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Zarejestrować działalność można na kilka sposobów:

 1. Wypełniając wniosek online po zalogowaniu się na stronę CEIDG i podpisanie go elektronicznie.
 2. Wypełniając wniosek online bez logowania i podpisać go w Urzędzie Miasta lub Gminy.
 3. Złożenie wniosku w formie papierowej w Gminie.
 4. Przesłanie wniosku w formie papierowej listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy przygotować podstawowe niezbędne dane takie jak: PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej, nazwa przedsiębiorstwa, informacje dotyczące naczelników urzędów skarbowych, wybór form opodatkowania podatkiem PIT, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, opcjonalnie dane pełnomocnika i biura rachunkowego.

UWAGA: Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna. Nie dajcie się Państwo oszukać oszustom wysyłającym kwity do zapłaty za rejestrację działalności!!

 

 

2. WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM - VATOWIEC/NIEVATOWIEC

 

Kolejny krok to rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą co do zasady na początku prowadzenia działalności mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem tego zwolnienia u podatników zakładających działalność w trakcie roku jest nie przekroczenie limitu wartości sprzedaży (200.000zł) w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym.

 

Niestety Ustawa o podatku VAT wskazuje rodzaje działalności które nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienie ze względu na przychody, są one zobligowane do zgłoszenia do podatku VAT. Jednocześnie ustawa wskazuje również podmioty zwolnione przedmiotowo z obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT.

Jeśli przedsiębiorca chce bądź musi zostać płatnikiem podatku VAT to najpóźniej dzień przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT  musi złożyć druk rejestracyjny VAT-R.

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia dotyczącego limitu wartości sprzedaży (200 tys zł netto) lub dokonuje sprzedaży, która korzysta ze zwolnienia ze względu na przedmiot, nie musi rejestrować się na potrzeby VAT. Trzeba jednak pilnować limitu sprzedaży, gdyż jego przekroczenie wiąże się z koniecznością rejestracji.

W sytuacji, gdy transakcje handlowe będą również prowadzone z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, należy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.

 

PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY "VATOWCEM" I" NIE-VATOWCEM"

VATOWIEC

                     NIE-VATOWIEC                               

do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT według stawki określonej w przepisach

NETTO + VAT = CENA BRUTTO

NETTO=BRUTTO

prowadzi ewidencje sprzedaży i zakupów VAT

jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT, ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia;

ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży)

kwotę podatku zapłaconego przy wydatkach związanych z działalnością gospodarczą zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu
ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

brak jakiegokolwiek obowiązku raportowania

 

UWAGA: Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

 

3. WIZYTA W ZUS - ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ

 

Rejestracja działalności jednoosobowej do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jednak w/w wniosek zgłasza przedsiębiorcę wyłącznie jako płatnika składek, dlatego należy osobiście dokonać zgłoszenia jako ubezpieczonego w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek za siebie na:

 1. Ubezpieczenie społeczne :
  • składki obowiązkowe - emerytalna, rentowa, wypadkowa
  • składka dobrowolna - chorobowa
 2. Ubezpieczenie zdrowotne
 3. Fundusz Pracy

Należy zaakcentować, że:

 a)  składka społeczna płacona jest proporcjonalnie do liczby dni ubezpieczenia w danym miesiącu

 b)  składka dobrowolna choroba pozwala na uzyskanie takich świadczeń jak: zasiłek macierzyński czy chorobowy

 c)  fundusz pracy - opłacają jedynie przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z preferencyjnego/małego ZUS

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuję się poprzez formularze:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (jeżeli przedsiębiorca będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu)
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdy ubezpieczeniu społecznemu podlega z innego tytułu np. umowy o pracę)

 

Mały ZUS - dla kogo?

Osobom rozpoczynającym prowadzenie jednoosobowej działalności ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności, zapewnia tzw. preferencyjne stawki ZUS. Dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, ma to niemałe znaczenie, ponieważ dzięki możliwości opłacania obniżonych stawek, płacą zasadniczo o wiele mniej na ubezpieczenie społeczne.

 

UWAGA: w dziale e-dokumenty są do pobrania zestawienia małych i dużych składek ZUS