Wybór formy opodatkowania na rok 2018

Poniżej przedstawiamy link do kalkulatora formy opodatkowania na rok 2018.

Link do kalkulatora form opodatkowania.

Limity Form opodatkowania 2018:

 

1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2018

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1’078’425 zł 250’000 euro** 1’078’425 zł

 

2) Zasady ogólne- skala podatkowa

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2018

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
2’000’000 euro 8’627’400 zł 2018

Skala podatkowa za 2018 rok

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   15 395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek