ZUS – mały to tylko 24 miesiące – a później niestety duży

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności jest możliwość płacenia zmniejszonych składek ZUS ( tzw. mały ZUS).
Dodajmy, że składki ZUS są waloryzowane co roku, a więc ich wartość zmienia się (wzrasta) z roku na rok. Przez pierwsze 24 miesiące wybierając mały ZUS przedsiębiorca opłaca jedynie dwie składki: suma składek społecznych oraz składka zdrowotna. Z kolei po 24 miesiącach w momencie przejścia na duży ZUS opłacane są już 3 składki – dodatkowo płacony jest fundusz pracy.

 

Należy zaakcentować, że mały ZUS opłaca się przez pełne 24 miesiące – oznacza to, że jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność np. 2 dnia miesiąca, to wówczas 24 miesiące liczone są od kolejnego miesiąca. Dzięki takim przepisom spostrzegawczy przedsiębiorca może opłacać ZUS niemalże 25 miesięcy, wystarczy jedynie wstrzymać się z działalnością 1 dzień i być 600 zł „do przodu”.

 

Przykład 1:

Pan Tomasz otworzył firmę 1 lipca 2017 roku, przez pierwsze 24 miesiące będzie opłacał mały ZUS. Ostatni raz Pan Tomasz zapłaci mały ZUS 10 lipca 2019 roku – będzie to opłata za okres 06/2019. Od 1 lipca 2019 Pan Tomasz będzie na dużym ZUS i w związku z tym do 10 sierpnia 2019 r. będzie musiał opłacić wyższą składkę.

 

Przykład 2:

Pan Tomasz po konsultacji z biurem rachunkowym i-BRA sp. z o.o. wstrzymał się z otwarciem działalności o jeden dzień. Rozpoczęcie działalności miało miejsce 2 lipca 2017 roku. Taka sytuacja spowodowała, że 24 miesiące liczone są już nie od lipca – a od pierwszego pełnego miesiąca tj. od 1 sierpnia 2017. Ostatni raz Pan Tomasz zapłaci mały ZUS 10 sierpnia 2019 roku – będzie to opłata za okres 07/2019. Od 1 sierpnia 2019 roku Pan Tomasz będzie na dużym ZUS i w związku z tym do 10 września 2019 r. będzie musiał opłacić wyższą składkę.

 

Łączne składki na rok 2017 wynoszą:

Mały ZUS

  • z dobrowolną składką chorobową 487,90 zł

– ubezpieczenie emerytalne     117,12 zł

– ubezpieczenie rentowe           48,00 zł

– ubezpieczenie chorobowe       14,70 zł

– ubezpieczenie wypadkowe     10,80 zł

– ubezpieczenie zdrowotne     297,28 zł

  • bez dobrowolnej składki chorobowej 473,20 zł

– ubezpieczenie emerytalne     117,12 zł

– ubezpieczenie rentowe           48,00 zł

– ubezpieczenie wypadkowe     10,80 zł

– ubezpieczenie zdrowotne     297,28 zł

 

Duży ZUS

Po  okresie 24 miesięcy przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia ustawowych składek których wysokość wynosi:

  • z dobrowolną składką chorobową 1172,56 zł

– ubezpieczenie emerytalne   499,28 zł

– ubezpieczenie rentowe         204,62 zł

– ubezpieczenie chorobowe     62,67 zł

– ubezpieczenie wypadkowe    46,04 zł

– Fundusz Pracy                         62,67 zł

– ubezpieczenie zdrowotne       297,28 zł

  • bez dobrowolnej składki chorobowej 1109,89 zł

– ubezpieczenie emerytalne   499,28 zł

– ubezpieczenie rentowe          204,62 zł

– ubezpieczenie wypadkowe     46,04  zł

– Fundusz Pracy                         62,67 zł

– ubezpieczenie zdrowotne       297,28 zł

 

Terminy odprowadzania składek:

  • jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki pomocnicze do 5. dnia następnego miesiąca,
  • osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie do 10. dnia następnego miesiąca,
  • pozostali podatnicy do 15 dnia następnego miesiąca.